วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

1. รายละเอียดของ กพท.

2. คำสั่งเเต่งตั้ง  กพท. 
    2.1)ประธานกรรมการเขตพื้นที่ฯ
    2.2)ผู้ทรงคุณวุฒิ    
    2.3)ผู้แทนองค์กร/เอกชน
    2.4)ผู้เเทนโรงเรียนเอกชน

3. การประชุม กพท.

4. รายงานการประชุม กพท.
    ปี 2556
    ครั้งที่ 1/2556 24 กรกฏาคม 2556
    ครั้งที่ 2/2556 22 ตุลาคม 2556 
    ครั้งที่ 3/2556 25 ธันวาคม  2556
    ปี 2557
    ครั้งที่ 1/2557  5  มิถุนายน  2557

5. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    5.1 พรบ. กพท.
    5.2 ระเบียบศูนย์เครือข่ายฯ
    5.3 ประกาศศูนย์เครือข่ายฯ 26 ศูนย์เครือข่ายฯ

6. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ ชุดที่ผ่านมา

7. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเลขานุการ กพท.

8. เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ

                                          วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556-2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น